Tijdens de ledenvergadering nam Accelerando afscheid van voorzitter Jack Westdorp. 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering die wij vrijdagavond 10 februari hielden in gemeenschapscentrum De Wellevaete, werd een gedenkwaardige avond. Niet alleen werden vijf muzikanten tot werkend lid gestemd van de vereniging, maar ook voor het eerst sinds jaren een niet-lid tot bestuurslid. Ook namen we na 28 jaar afscheid van bestuurder Jack Westdorp die meer tijd wil vrijmaken voor zijn eigen onderneming. Hij droeg de voorzittershamer over aan opvolger Jacco Goedegebuure.


Na het behandelen van een paar gebruikelijke agendapunten -jaarverslag en -rekening-, brak voor aspirant-muzikanten Daniël Geluk, Marian Koolen, Tesse Quist, Sietske van Vossen en Gwen Westdorp een spannend moment aan. Zoals bij Accelerando al jarenlang traditie, worden nieuwe leden aangenomen door middel van stemming. Uiteraard waren de aanwezigen ook dit jaar blij met de nieuwe aanwas, zodat Jack Westdorp de vijf muzikanten al snel kon feliciteren met hun lidmaatschap. Eén van zijn laatste taken als voorzitter, wat de aanname van nichtje Gwen extra bijzonder maakte.Bestuursverkiezing
Ook de bestuursverkiezing leverde een nieuw lid op. Niels van Oudenaarde is toegetreden tot het bestuur van Accelerando. Een bijzonderheid, omdat Niels als enige bestuurder geen lid is van de vereniging. Nóg niet althans, want de aspirant-muzikant is druk doende met lessen op de euphonium. Herverkiezingen waren er voor Marit van Winkelen en Jacco Goedegebuure. Deze laatste kreeg de voorzittershamer overhandigd van Jack Westdorp. Na 16 jaar nam hij afscheid van deze bestuurdersrol. De nieuwe voorzitter betreurde het dat zijn eerste taak in deze rol was, het afscheid nemen van de oude. ,,Je zei ooit dat Accelerando jou veel heeft gebracht.’’ memoreerde Jacco in zijn dankwoord. ,,Maar jij hebt op jouw beurt Accelerando ook veel gebracht. Jij bent de man van de grote organisaties. Denk daarbij aan de grote thematische jaarconcerten, spektakel-voorstellingen, muziekmarathons, maximale rommelmarkten en muzikale reizen. Sinds 2001 was je de voorzitter en daarmee het gezicht van onze vereniging. Je vertegenwoordigde als zodanig onze club op tal van gelegenheden. Je was de man van verbinden en samenwerken, wat onder andere leidde tot de huidige commissiestructuur binnen Accelerando, maar ook tot een nieuwe repetitieruimte en de samenwerking met basisschool en muziekschool in de Gouden Driehoek.’’ Met het oog op het nieuwe werk van Jack als onder andere trouwambtenaar, bedankte hij hem met een eigen voorzittershamer. Ook ontving hij een herinneringsboek, samengesteld uit persoonlijke verhalen van de leden.

Afscheid
Na afloop van de vergadering was er nog een informeel afscheid. Daar hadden we een aantal gasten voor uitgenodigd, zoals zijn partner, familie, wethouder Hommel, de directeuren van basisschool De Casembroot en de Zeeuwse Muziekschool, vertegenwoordigers van Dorpsgemeenschap Sint-Annaland en vertegenwoordigers van diverse verenigingen. ,,Jullie zijn hier vanavond omdat jullie allemaal betrokken zijn bij Jack, te maken hebben gehad met hem in zijn vele bestuurdersjaren.’’ sprak de nieuwe voorzitter. ,,We sluiten samen met Jack een periode af, waarvan ik weet dat die heel belangrijk is geweest in zijn leven. Dus het is fijn dat wij als vereniging, daar samen met jullie bij stil kunnen staan.’’ Diverse gastsprekers hadden lovende woorden over hem. Accelerando’s oud-secretaris en verenigingshistorica Katie van Winkelen memoreerde aan zijn begintijd in het bestuur, eind jaren ’80, en wat er allemaal is veranderd sinds die periode. Sander Westdorp haalde herinneringen op aan de organisatie van diverse grote evenementen waar Jack onderdeel van uitmaakte. Wethouder Frank Hommel noemde hem een zeer betrokken persoon, wat onder andere blijkt uit het feit dat je hem overal tegenkomt. Basisschool- en muziekschooldirecteuren Janet Hakkeling en Jan Hut roemden Jack voor zijn rol bij de totstandkoming van de Gouden Driehoek, een samenwerking tussen beide scholen en onze vereniging. Jacco Goedegebuure tenslotte, vertelde over de strategische kwaliteiten van Jack en zijn toegankelijke persoonlijkheid, waardoor hij voor veel leden een luisterend oor was. Hij bood de scheidende voorzitter een netje chocolademuntjes aan. Dit stond symbool voor een nog in productie zijnde koperen erepenning. Deze ontvangt Jack als blijvende herinnering aan zijn periode als bestuurder en voorzitter van onze vereniging. Op zijn beurt bedankte Jack een ieder voor de gesproken woorden en Accelerando voor het vertrouwen, de vriendschap, geboden kansen en grote medewerking van leden bij de vele activiteiten en evenementen. Hij stopt dan wel als bestuurder, maar blijft actief muzikant bij de Setallandse muziekvereniging.Jaarplanning
Als onderdeel van de vergadering werd de jaarplanning voor 2017 vastgesteld. Zo organiseren we op vrijdag 17 februari de laatste seniorenactiviteit en op zaterdag 10 juni een concert rondom het D-examen van saxofonisten Laura en Imara Vroegop. 

Facebook

Login