Onderdelen van de Vereniging

De slagwerkcommissie zorgt voor het reilen en zeilen binnen de slagwerkgroep. De commissie organiseert zelfstandig concerten en zorgt voor de logistieke gang van zaken tijdens repetities en andere activiteiten. Voorzitter is Patricia Bazen.

 

 

De muziekcommissie zoekt in gezamenlijkheid naar nieuwe muziekwerken voor de diverse muzikale evenementen. In principe wordt voor ieder concert een nieuw repertoire samengesteld. De leden zoeken actief naar nieuwe muziekproducties of werken uit de het omvangrijke muziekarchief. Commissie adviseert en dirigent beslist in samenspraak met het bestuur. Voorzitter is Pierre van Broekhoven.

 

 

De leden van deze commissie houden zich bezig met alle zaken die leerlingen aangaan. Ze onderhouden contacten met (ouders van) leerlingen, docenten en muziekschool. Ze begeleiden de samenspelgroep en organiseren voorspeelavonden. Daarnaast organiseren zij tevens allerhande activiteiten om de leerlingen nog meer aan de vereniging te binden. Voorzitter is Marit van Winkelen.

 

 

Facebook

Login